Regulaminy
Ikona żarówka z długopisem
Bibliografia lokalna
Ikona żarówka z długopisem
Materiały do pobrania
Ikona żarówka z długopisem

Aktualności Drukuj Zapisz

KONKURS „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy"

wieniec dożynkowy
26 lipca 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca jako głównego rekwizytu obchodów dożynkowych.
  2. Wybór najpiękniejszego wieńca.

Adresaci Konkursu:

Konkurs jest adresowany do przedstawicieli poszczególnych sołectw oraz ogródków działkowych z terenu gminy Głusk.

Zakres przedmiotowy:

Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych, występujących na terenie gminy Głusk. Do konkursu dopuszczone będą prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych oraz te o formach tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, studnie, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe, wieńce w formie koszy zawierających płody rolne oraz wieńce wykonane metodą nowoczesną.

Kryteria oceny:

  1. Pomysłowość oraz walory estetyczne pracy: dobór barw, kompozycja, architektura bryły.
  2. Różnorodność użytych materiałów naturalnych przy wykonaniu wieńca.

Prace muszą być wykonane z naturalnych materiałów.

Wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

W konkursie oceniane będą wieńce reprezentujące sołectwa oraz ogródki działkowe z tereny gminy Głusk.

Każde sołectwo/ ogródek działkowy może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie opisu wykonanej pracy osobiście do Biblioteki - Centrum Kultury lub drogą e-mailowa na adres: centrumkultury@glusk.pl do dnia 16.08.2021r. do godz. 17.00.

Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym.

W skład komisji konkursowej oceniającej prace wejdą 3 osoby.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone o godz. 17.00 podczas XVI Dożynek Gminnych w Dominowie.

 

Nagrody:

Nagrody w konkursie to nagrody pieniężne.

Nagroda za zajęcie I miejsca wynosi 350 zł.,

Nagroda za zajęcie II miejsca wynosi 300 zł.,

Nagroda za zajęcie III miejsca wynosi 250 zł.

 

Pozostali uczestnicy za udział w konkursie pielęgnującym polskie zwyczaje i tradycje ludowe otrzymają po 200 zł.  

Autor: Biblioteka - Centrum Kultury Gmina Głusk
Powrót