Zrealizowane Drukuj Zapisz

DOM KULTURY+

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk (obecnie Biblioteka – Centrum Kultury)  wzięło udział w programie „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015” dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury. Jego celem było wspomożenie lokalnych placówek w nawiązaniu i utrzymaniu bliskiej współpracy z mieszkańcami. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, przygotowano i zrealizowano szereg inicjatyw. Należały do nich:

Klub Aktywni 50+ - projekt adresowany do seniorów w rozumieniu osób w wieku 50+, którzy poprzez różnego rodzaju aktywność (rękodzieło, taniec, wycieczki) mogli rozwijać swoje pasje.

Noc filmowa - pomysł adresowany do wszystkich mieszkańców.

Dookoła teatru - projekt adresowany do młodszych dzieci.

Ladies styling - warsztaty salsa solo dla kobiet wraz z kącikiem malucha i mamy - adresatem projektu były mamy oraz ich dzieci.

Kreatywne warsztaty familijne - projekt przeznaczony dla całych rodzin.

Logotypy: 

AKCJA: E-MOTYWACJA

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk (obecnie Biblioteka – Centrum Kultury) realizowało w 2015 roku organizowany przez Fundację Orange projekt „Akcja: e-motywacja”. Jego celem była  aktywizacja i wspieranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Uczestnicy akcji zostali zaproszeni do udziału w cyklu webinariów w których swoimi doświadczeniami dzieliły się znane postacie ze świata kultury.

 

Logo Fundacja Orange

NOWA BIBLIOTEKA

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk (obecnie Biblioteka – Centrum Kultury) uczestniczyło w współorganizowaniu warsztatów „Nowa biblioteka – szkolenia dla bibliotekarzy” zainicjowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie. Szkolenia zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Partnerstwo dla książki 2017.

Baner

 

ŻYCIE TO TEATR

Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk (obecnie Biblioteka – Centrum Kultury) w 2018 roku prowadziło warsztaty teatralne w ramach akcji „Życie to teatr”. Była ona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej celem była aktywizacja seniorów poprzez stworzenie grupy teatralnej, przygotowanie spektaklu i go wystawienie.

 

Logotypy:

 

 

 
 
Powrót